Prvo povezivanje sa računarom

Sastavili smo robota, poigrali se i sada je vreme da ga naučimo da radi stvari baš onako kako smo zamislili.
Pre nego što krenemo da programiramo, neophodno je da za početak instaliramo mBlock program za programiranje robota i upravljačke programe, zatim da povežemo mBota na kompjuter pa instaliratu novu verziju firmware-a i konačno ubaciti osnovni program u njega. Ne brinite, pripremili smo vam detaljna uputstva i za to.
Ove korake ne morate ponavljati svaki put kada priključite robota na kompjuter, već samo prvi put kada spojite robota na određeni računar, odnosno prvi put kada sastavite robota da mu apdejtujete firmware.
VAŽNO: Nemojte priključivati mBota na računar pre nego što instalirate upravljačke programe.

1. Instalacija mBlocka
Ako već niste, preuzmite mBlock za službene veb stranice http://www.mblock.cc/ . Nakon preuzimanja instalirajte mBlock program na vaš računar.

2. Pokretanje mBlocka i odabir načina rada
Nakon što ste instalirali mBlock pokrenite ga. Trebalo bi da vam se otvori prozor kakav je prikazan na sledećoj slici.

 

MBlock program baziran je na Scratch programskom jeziku u kojem su nadograđene komponente za programiranje mBot robota. MBot robot može se programirati na dva načina – da radi kao samostalan robot i da radi uz pomoć kompjutera. Kada mBot radi uz pomoć kompjutera, neophodno je da sa računarom bude povezan preko Bluetooth veze, a kada radi samostalno može bez veze s računarom da izvrši program koji smo u njega upisali. Mi ćemo za početak pokrenuti mBota u  samostalnom načinu rada koji se unutar mBlock programa naziva Arduino mod.

Kako bi postavili način rada u Arduino mod kliknite na Edit i odaberite Arduino mode.

 

Nakon toga vaš prozor će izgledati kao na sledećoj slici.

 


3. Instalacija upravljačkih programa
Kako bi kompjuter mogao da  komunicira sa mBotom potrebno je da se instaliraju upravljački programi. To možemo vrlo lako da uradimo,  ako odemo na meni  Edit i odaberemo opciju Install Arduino driver kako je prikazano na sledećoj slici.

 

Na pitanje o dozvoli za instalaciju upravljačkih programa odgovorite potvrdno i pokrenite instalaciju klikom na Install u novootvorenom prozoru.

4. Povezivanje mBota s računarom
Sada možete putem USB kabla povezati vašeg mBota s računarom. Prekidač za uključivanje i isključivanje robota na samom robotu mora biti postavljen tako da je robot uključen. Windows operativni sistem će automatski otkriti novi hardver i instalirati upravljačke programe. Kada operativni sistem završi sa instalacijom proverite koji je broj seriskog porta dodeljen mBotu tako da otvorimo “Device Manager” i pronađemo u kategoriji Ports (COM & LPT) uređaj naziva USB-SERIAL CH340, a potom očitamo i broj serijskog porta uz njega. U našem slučaju to je COM 5.

 


5. Povezivanje mBota i mBlocka
Kada smo utvrdili da su upravljački programi u redu možemo povezati našeg robota i mBlock program odabirom Connect izbornika, te Serial Port podizbornika i odabirom odgovarajućeg serijskog porta (kojeg smo pročitali u prethodnom koraku).

 

Kada se mBot i mBlock povežu u naslovnoj traci mBlock programa pisaće Connected.
Ovaj korak treba napraviti svaki put kada povežete vašeg robota sa računarom.

6. UGRADNJA NOVE VERZIJE FIRMWARE-A
Ovaj korak potrebno je napraviti samo jednom kada složite robota!
Prije nego krenemo dalje u rad sa našim robotom ugradićemo novu verziju osnovnog softvera koji mu je potreban za ispravan rad – njegovog firmware-a. To možemo učiniti odabirom Connect kartice, te odabirom opcije Upgrade firmware kako je prikazano na sledećoj slici.

 


7. OSNOVNI FABRIČKI PROGRAM
Nakon postavljanja nove verzije firmware-a iz mBota je izbrisan osnovni program pa ga možemo vratiti odabirom opcije Reset default program iz Connect kartice kako je prikazano na sledećoj slici.

 

Nakon što ste uspešno povezali Vašeg robota i obnovili programe isprobajte još jednom ručno upravljanje pomoću daljinskog upravljača da potvrdite da sve radi kako treba.
Ovaj korak možete iskorisiti i za “brisanje” Vaših programa iz robota. Ovaj korak će zapravo ubaciti osnovni program u robota i zameniti prethodni program koji je u robotu bio upisan.
Sada smo spremni za da sami programiramo robota.
Kako započeti sa programiranjem pogledajte u sledećem tekstu!

Aktuelno

Bitka za znanje
Maksima Gorkog 17a
11000 Beograd
+381 11 3284 534

info@bitkazaznanje.rs