Kako bismo olakšali učestvovanje u Prvoj ligi KODigranja na ovoj stranici su postavljeni svi važni dokumenti na jednom mestu.

Svi dokumneti su dostupni za preuzimanje u PDF formatu

  • Pravila lige
  • Upustva za organizovanje fizičkog kola lige
  • Upustva za organizovanje online kola lige
  • Upustva za snimanje i upload online kola lige
  • Okvirni raspored lige
  • Karta sa regionalnom podelom
  • Saglasnost roditelja za učestvovanje u ligi 2017

 

Čitač PDF dokumenata možete besplatno preuzeti sa Adobe sajta.