Uputsvo za kreiranje multifunkcionalnih blokova

Kreiranje jedinstvenih multifunkcionalnih blokova omogućava lakše snalaženje pri rešavanju problema. Blokovi omogućavaju lako kodiranje komplikovanih zadataka. Umesto da učenici kodiraju komplikovan kod za praćenje linije svaki put kada dobiju zadatak, postoji mogućnost da kreiraju jedinstvene blokove koji mogu da se ubacuju u kod kao pojedinačni blokovi sa kompleksnim radnjama. Kreiranje ovakvih blokova omogućava brže rešavanje zadatih problema pri podučavanju kodiranja i programiranja. Učenicima se preporučuje da za što više pretpostalvjenih problema kreiraju jedinstvene blokove koje mogu koristiti i pri kodiranju za takmičenja.
Zahvaljujemo se nastavniku Đuri Pađanu iz Beograda koji je kreirao uputstvo za kreiranje multifunkcionalnih blokova.

Aktuelno

Bitka za znanje
Maksima Gorkog 17a
11000 Beograd
+381 11 3284 534

info@bitkazaznanje.rs