Prvo pokretanje mBota

Prvo pokretanje mBota

Sastavili ste robota i jedva čekate da se poigrate sa njim? Imamo dobre vesti za vas! Vaš mBot je već fabrički isprogramiran i spreman za malo igranja!
Postavite vašeg robota na ravnu podlogu (najbolje na pod, da ne padne sa stola), uključite ga pomoću (of on) dugmeta na njegovoj tabli za upravljanje, a nakon toga se možete igrati sa njim pomoću daljinskog upravljača (set ne dolazi sa baterijom za daljinski).

Ručna vožnja – način A

Pritisnite tipku A na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada ručne vožnje. Nakon toga, pritiskanjem odgovarajuće strelice na daljinskom upravljaču možete upravljati robotom. Ako želite da promenite brzinu kretanja robota, to možete učiniti pritiskom na taster od 1 do 9. Odabirom većeg broja, povećava se i brzina kretanja robota.

Pri odabiru načina rada pritiskom na taster A, B ili C ili prilikom promene brzine, robot će zvučim signalom potvrditi da je primio vašu naredbu. Ukoliko nema zvučnog signala, usmerite daljinski upravljač ka prednjoj strani vašeg mBota.

Zaobilaženje prepreka – način B
Postavite vašeg robota na pod i pritisnite tipku B na daljinskom upravljaču kako biste odabrali način rada u kojem robot zaobilazi prepreke koje mu se nađu na putu. Vaš robot će krenuti napred, a kada naiđe na prepreku detektovaće je ultrazvučnim senzorom, okrenuti se u drugom smeru i nastaviti. Brzinu kretanja robota možete podešavati pritiskom tastera od 1 do 9 na daljinskom upravljaču. Ukoliko želite da zaustavite robota, vratite ga u način rada ručne vožnje pritiskom na taster A na daljinskom upravljaču.

Praćenje crte – način C
Postavite vašeg robota na podlogu sa iscrtanom stazom (crna linija u obliku broja 8) i pritisnite taster C na daljinskom upravljaču, kako biste odabrali način rada u kojem robot prati iscrtanu stazu. Robot ima dva fotosenzora na prednjoj strani uz pomoć kojih prati liniju, odnosno detektuje crnu ili belu boju. Kako bi vaš robot uspešno krenuo da prati crtu postavite ga tako da mu fotosenzori na početku budu na crnoj liniji. Brzinu kretanja robota podešavate pritiskom na tastere označene brojevima od 1 do 9 na daljinskom upravljaču. Ukoliko želite da zaustavite robota, vratite ga u način rada ručne vožnje pritiskom na taster A na daljinskom upravljaču.

Aktuelno

Bitka za znanje
Maksima Gorkog 17a
11000 Beograd
+381 11 3284 534

info@bitkazaznanje.rs