mBot osnove – Infrared komunikacija

U ovom videu upoznajemo se sa infrared komunikacijom na mBot-u.

Učimo kako se pišu programi pomoću kojih dva robota mogu da komuniciraju i zajedno izvrše neki zadatak.

Aktuelno

Bitka za znanje
Maksima Gorkog 17a
11000 Beograd
+381 11 3284 534

info@bitkazaznanje.rs