Brisanje mBota i vraćanje na počente pozicije

Kako izbrisati program sa robota?  I zašto robot više ne reaguje na daljinski upravljač?

Zapravo ne postoji opcija brisanja programa. Naime, uvek je jedan program memorisan u robotu, ali efekat brisanja možemo postići tako što u robota ubacimo osnovni fabrički program.

Osnovni program možemo vratiti odabirom opcije Reset default program iz Connect kartice, kako je prikazano na sledećoj slici.

Ovaj postupak će robota vratiti na osnovni fabrički program, koji je bio u njemu kada ste ga dobili, tako da ćete moći da njime upravljate daljinskim upravljačem.

Aktuelno

Bitka za znanje
Maksima Gorkog 17a
11000 Beograd
+381 11 3284 534

info@bitkazaznanje.rs